INVOLVED IN HEALTH


Sunny & Tim Visuele educatie

Over ons

INVOLVEDOns primaire doel is het voor iedereen kennis op een
toegankelijk leuke manier beschikbaar te maken.
Wij streven dit te doen op een manier waardoor
het begrijpelijk en toepasbaar is voor mensen van alle leeftijden en
kennisniveaus. Om dit doel te bereiken streven wij ernaar kennis over te
dragen doormiddel van visueel georiënteerd materiaal.
---Sunny & Tim
Wij hebben specifiek, aantrekkelijk en begrijpelijk visueel materiaal gecreëerd
met als doel kennis omtrent de werking van verschillende beeldvormende
technieken en therapieën van de afdelingen Nucleaire geneeskunde en
Radiologie inzichtelijk te maken. Daarbij is met name de focus gelegd op
kinderen en volwassen met lage gezondheidsvaardigheden. Deze verhalen
zijn vrijelijk beschikbaar als animaties via YouTube en bestelbaar als prentenboeken.
---De Makers

Ronald van Rheenen, Nucleair geneeskundige

Floris de Jonge, Grafisch ontwerper

Video's

Sunny & Tim - Lichtjes in je lichaam


Sunny & Tim - Wil jij de fotodokter helpen?


Sunny & Tim - Sam komt je helpen!


Sony de geluidsgolf


Ray de röntgenstraal

Prentenboeken

Nucleaire geneeskunde


Radiologie


Interventie Radiologie

Kleurplaten


Dapperheidsdiploma

Contact

Wil je meer over ons of het materiaal weten?
Neem gerust contact met ons op!

sunnyentim@gmail.com